HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

Công ty TNHH Huấn luyện an toàn và Kiểm định Sài Gòn. Là công ty hoạt động trong lĩnh vực huấn luyện an toàn lao động, kiểm định an toàn máy móc, thiết bị, quan trắc môi trường, đào tạo sơ cấp nghề ngắn hạn. Nhằm đánh giá điều kiện an toàn lao động, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN

ỐNG DẪN HƠIBÌNH CHỊU ÁP LỰCCHAI KHÍ CÔNG NGHIỆPNỒI HƠI CÔNG NGHIỆPTRẠM TRỘN BÊ TÔNGSƠ CẤP NGHỀ

0938277771
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon