An Toàn Lao Động

 

An toàn lao động luôn là vấn đề được các doanh nghiệp, người lao động và cơ quan quản lý quan tâm hàng đầu là việc đảm bảo an toàn trong quá trình lao động . không chỉ là trách nhiệm của người sử dụng lao động mà còn là nghĩa vụ của mỗi người lao động.

1.Từ phía người sử dụng lao động, họ có trách nhiệm:

  • Xây dựng và thực hiện quy định, nội quy về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
  • Cung cấp đầy đủ phương tiện, trang thiết bị bảo hộ lao động cho người lao động.
  • Tổ chức huấn luyện, đào tạo về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động.
  • Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định .
  • Có biện pháp khắc phục kịp thời các vi phạm, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị định kỳ.

2.Ở phía người lao động, họ cũng phải tuân thủ các quy định sau:

  • Sử dụng đúng, giữ gìn các phương tiện bảo hộ lao động.
  • Chấp hành nghiêm túc nội quy.
  • Tham gia đầy đủ các khóa huấn luyện do doanh nghiệp tổ chức.
  • Kịp thời báo cáo với cấp trên khi phát hiện các nguy cơ, sự cố có thể xảy ra tai nạn lao động.
  • Nâng cao ý thức, trách nhiệm của bản thân về công tác .

3.Kết Luận

Đảm bảo an toàn lao động là trách nhiệm chung của cả người sử dụng lao động và người lao động. Khi hai bên cùng chấp hành đầy đủ các quy định, phối hợp hiệu quả, môi trường làm việc sẽ trở nên an toàn, lành mạnh, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ và đăng ký

Công Ty TNHH Huấn Luyện An Toàn Và Kiểm Định Sài Gòn

Hotline: 0938.27777.1

Email: antoanvn.com.vn@gmail.com

Website: antoanvn.com.vn

 

 

 

 

Leave Comments

09382.7777.1
09382.7777.1