Cấp chứng chỉ an toàn lao động nhóm 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6:Uy tín

Huấn luyện an toan ve sinh lao động

Về quy định pháp luật, Bộ Luật Lao động và một số văn bản hướng dẫn yêu cầu người lao động phải có chứng chỉ an toàn lao động trước khi làm việc tại doanh nghiệp. Doanh nghiệp không thực hiện sẽ bị xử phạt hành chính.Vì vậy, chứng chỉ chứng chỉ an toàn lao động là rất cần thiết, không chỉ để đảm bảo tuân thủ pháp luật mà còn để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp.

Đối tượng cần tham gia khóa học và thời gian huấn luyện an toàn lao động

 1. Nhóm 1:
  • Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người đứng đầu:
  • Thời gian huấn luyện tối thiểu là 24 giờ.
 2. Nhóm 2:
  • Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, bao gồm chuyên trách, bán chuyên trách và người trực tiếp giám sát ATVSLĐ tại nơi làm việc:
  • Thời gian huấn luyện tối thiểu là 40 giờ.
 3. Nhóm 3:
  • Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ:
  • Thời gian huấn luyện tối thiểu là 24 giờ.
 4. Nhóm 4:
  • Người lao động không thuộc các nhóm 1, 3, 5, 6, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc:
  • Thời gian huấn luyện tối thiểu là 16 giờ.
 5. Nhóm 5:
  • Người làm công tác y tế.
  • Thời gian huấn luyện tối thiểu là 24 giờ.
 6. Nhóm 6: :
  • An toàn, vệ sinh viên
  • Thời gian huấn luyện tối thiểu là 40 giờ.

Nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cụ thể cho từng nhóm:

 1. Nhóm 1:
  • Chính sách, pháp luật về ATVSLĐ
  • Vai trò, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động
  • Tổ chức, quản lý công tác ATVSLĐ
  • Đánh giá, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc
  • Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ
  • Điều tra, xử lý tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
  • Đánh giá, cải thiện môi trường lao động
 2. Nhóm 2:
  • Tất cả nội dung cho Nhóm 1
  • Kỹ năng nhận diện, đánh giá, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại
  • Tổ chức thực hiện các biện pháp an toàn lao động
  • Lập và triển khai kế hoạch ATVSLĐ
  • Giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các biện pháp ATVSLĐ
 3. Nhóm 3:
  • Các quy định pháp luật về ATVSLĐ liên quan đến công việc
  • Các nguy cơ, rủi ro và biện pháp phòng ngừa tại nơi làm việc
  • Sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị bảo vệ cá nhân
  • Thực hành các kỹ năng, biện pháp an toàn trong công việc
 4. Nhóm 4:
  • Các quy định pháp luật về ATVSLĐ cơ bản
  • Các nguy cơ, rủi ro và biện pháp phòng ngừa tại nơi làm việc
  • Sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị bảo vệ cá nhân
 5. Nhóm 5:
  • Các quy định pháp luật về ATVSLĐ liên quan đến công việc
  • Kỹ năng sơ cứu, cấp cứu ban đầu
  • Phương pháp phòng ngừa, kiểm soát tác hại sức khỏe nghề nghiệp
 6. Nhóm 6:
  • Tất cả nội dung cho Nhóm 2
  • Kỹ năng phát hiện, đề xuất, theo dõi, đánh giá các biện pháp an toàn lao động
  • Kỹ năng tuyên truyền, hướng dẫn về an toàn lao động

Trung tâm huấn luyện cấp chứng chỉ an toàn lao động lao động tại Việt Nam

Công ty TNHH Huấn luyện an toàn và Kiểm định Sài Gòn đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn theo quy định của Bộ lao động thương binh xã hội và còn là địa chỉ mà được nhiều học viên tin cậy đăng ký tham gia học.

Các bạn sẽ được :

 • Tư vấn thủ tục cấp chứng chỉ doanh nghiệp, cá nhân quy trình quản lý nghiệp vụ chuyên ngành, các tài liệu khác;
 • Hồ sơ của học viên được xử lý nhanh gọn, tiết kiệm tối đa thời gian, kinh phí cho doanh nghiệp;
 • Đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, nhiệt tình và chính xác;
 • Mức chi phí hợp lý, đào tạo toàn quốc, cấp chứng chỉ sau khi học viên hoàn thành khóa học;

Lịch học linh động cho mọi đơn vị tham gia khóa học.

Mẫu chứng nhận ATVSLD .

Thông tin liên hệ và đăng ký

Công Ty TNHH Huấn Luyện An Toàn Và Kiểm Định Sài Gòn

Hotline: 0938.27777.1

Email: antoanvn.com.vn@gmail.com

Website: antoanvn.com.vn

Leave Comments

09382.7777.1
09382.7777.1