Sơ cấp nghề

Hành nghề thiết kế

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ Căn cứ pháp lý: – Luật xây dựng 2014, nghị định 42/2017/NĐ-CP, nghị định 100/2018/NĐ-Cp, thông tư 08/2018/TT-BXD và Thông tư 172/2016/TT-BTC. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì các lĩnh vực cấp Chứng chỉ hành nghề

Đào tạo nghiệp vụ đấu thầu

ĐÀO TẠO HÀNH NGHỀ ĐẤU THẦU Cấp chứng chỉ đấu thầu – chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định mới nhất của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư có giá trị hành nghề 5 năm trên toàn quốc.chuyên nghiệp, uy tín

Hành nghề QLDA

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN Cơ sở pháp lý cấp chứng chỉ Căn cứ theo Luật Xây Dựng 2014. Căn cứ theo nghị định NĐ 100/2018 NĐ-CP ban hành ngày 16/7/2018 có hiệu lực 15/09/2018. Căn cứ thông tư 08/2018/TT-BXD và thông

0796 777 728
0944.700.300