Danh mục: Nhóm 6

  • HUẤN LUYỆN AN TOÀN NHÓM 6

    NHỮNG NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN HUẤN LUYỆN AN TOÀN NHÓM 6 QUÝ KHÁCH CẦN QUAN TÂM I. Bảng giá Huấn luyện an toàn nhóm 6. (Liên hệ với chúng tôi để được giá tốt nhất: 0796.7777.28) BÁO GIÁ HUẤN LUYỆN AN TOÀN NHÓM 6 STT Số lượng HV Chi phí (VNĐ/ngày học) Ghi Chú 1 Dưới 20 […]
    View more
  • Tổng Quan Về Huấn Luyện An Toàn Lao Động Nhóm 6

    1. Khái niệm chung về huấn luyện an toàn lao động nhóm 6. Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là công tác bắt buộc với tất cả các cơ sở, tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng người lao động nhằm nâng cao ý thức về an toàn trong lao động và giảm thiểu […]
    View more
09382.7777.1
09382.7777.1