Danh mục: Kiểm định hệ thống lạnh

  • Kiểm Định Hệ Thống Lạnh

    Hệ thống lạnh là tổ hợp các bộ phận chứa môi chất làm lạnh được nối với nhau tạo thành vòng tuần hoàn lạnh kín trong đó môi chất làm lạnh được lưu thông để hấp thụ và thải nhiệt. Kiểm định hệ thống lạnh là toàn bộ quá trình kiểm tra, đánh giá sự an toàn […]
    View more
09382.7777.1
09382.7777.1