Huấn luyện an toàn nhóm 5

an toan lao động nhóm 5

HUẤN LUYỆN AN TOÀN NHÓM 5

Bảng giá Huấn luyện an toàn nhóm 5 (Liên hệ với chúng tôi để được giá tốt nhất: 0796.7777.28).   BÁO GIÁ HUẤN LUYỆN AN TOÀN NHÓM 5 STT Số lượng HV Chi phí (VNĐ/HV) Ghi Chú 1 1 1.000.000 đ/Học viên – Huấn luyện

huấn luyện an toàn lao động nhóm 5

Tổng quan về huấn luyện an toàn lao động nhóm 5

SƠ LƯỢC VỀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 5. 1. Đối tượng huấn luyện.  a) Cơ sở pháp lý – Luật An toàn lao động ngày 25/6/2016; – Nghị định 37/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật An toàn, vệ

0796 777 728
0944.700.300