Kiểm định thang máy

kiểm định thang máy

Kiểm định an toàn thang máy

1. Báo giá kiểm định an toàn thang máy. Đơn giá kiểm định an toàn thang máy các loại. STT TÊN MÁY, THIẾT BỊ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐƠN VỊ TÍNH MỨC GIÁ (VNĐ)/MẪU KIỂM ĐỊNH   1   Thang máy các loại Dưới 10

0796 777 728
0944.700.300