Kiểm định bồn chưa khí hóa lỏng(LPG)

Kiểm định bình chứa khí hoá lỏng

Theo quy định của Bộ Công thương bình chứa khí hóa lỏng thuộc danh mục thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.Vì vậy việc Kiểm định bình chứa khí hoá lỏng là thực sự cần thiết. CÔNG TY TNHH HUẤN

0796 777 728
0944.700.300