Kiểm định hệ thống lạnh các loại

Kiểm định hệ thống lạnh

Hệ thống lạnh là tổ hợp các bộ phận chứa môi chất làm lạnh được nối với nhau tạo thành vòng tuần hoàn lạnh kín trong đó môi chất làm lạnh được lưu thông để hấp thụ và thải nhiệt. Kiểm định hệ thống lạnh

0796 777 728
0944.700.300