Kiểm định nồi gia nhiệt dầu

kiểm định nồi gia nhiệt dầu

Quy trình kiểm định nồi gia nhiệt dầu

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN NỒI GIA NHIỆT DẦU. QTKĐ: 02- 2016/BLĐTBXH. Nồi gia nhiệt dầu là thiết bị áp lực áp suất, nhiệt độ làm việc cao được vận hành và sử dụng phổ biến tại các nhà máy. Quy trình

0796 777 728
0944.700.300