Tin Tức

Đào tạo về an toàn lao động

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG Nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động, ngày 24/06/2016 Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động. Về hoạt

Nghị định 46 về ATVSLĐ

HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG Mục 1: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU CHUNG TRONG HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN Điều 17. Đối tượng tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Đối tượng tại Điều 14

Tham gia huấn luyện pccc

Chứng nhận huấn luyện PCCC

Đối tượng cần có giấy chứng nhận huấn luyện PCCC Đối tượng huấn luyện, bồi dưỡng cấp giấy chứng nhận huấn luyện pccc được quy định tại Khoản 1, Điều 16 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an, bao gồm: Người có

Chỉ huy trưởng

KHÓA HỌC CHỈ HUY TRƯỞNG 1. Thành phần tham dự khóa học chỉ huy trưởng, cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng – Đội trưởng, Chỉ huy trưởng công trường, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và học viên có nhu cầu. – Kỹ

0796 777 728
0944.700.300