Danh mục: Tuyển dụng

 • Khóa Huấn Luyện Người Huấn Luyện An Toàn Vệ Sinh Lao Động

  KHÓA HUẤN LUYỆN NGƯỜI HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG Để trở thành Người huấn luyện (Giảng viên) trong hoạt động đào tạo an toàn, vệ sinh lao động, bạn phải là người nhiệt tình, hăng hái, tích cực chủ động học tập và cập nhật những chứng chỉ quan trọng. Trong đó, nhất […]
  View more
 • Thông Báo Chiêu Sinh Tháng 7 Năm 2023

  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN AN TOÀN VÀ KIỂM ĐỊNH SÀI GÒN Số : 06/2023/TB-AT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2023           THÔNG BÁO                          Mở các lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động Kính gửi: GIÁM ĐỐC […]
  View more
 • KHAI GIẢNG KHÓA HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 1

  – Căn cứ luật an toàn lao động, vệ sinh lao động  số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; – Căn cứ nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động; […]
  View more
09382.7777.1
09382.7777.1