7 lưu ý về huấn luyện an toàn hóa chất

Huấn luyện an toàn hóa chất là gì?

huấn luyện an toàn hóa chất

Huấn luyện an toàn hóa chất

Ngày nay hóa chất ngày càng được sử dụng nhiều trong sản xuất của các doanh nghiệp. Nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về tầm nguy hiểm của các loại hóa chất. Chủ quan trong quá trình sử dụng và bảo quản. Từ đó dẫn đến những rủi ro nghiêm trọng về sức khỏe. Ảnh hưởng to lớn đến bản thân và những người xung quanh.

Theo quy định của Bộ Luật Lao Động. Chỉ có những người được đào tạo về huấn luyện an toàn sử dụng hóa chất. Mới đủ điều kiện để làm việc với các loại hóa chất này. Những doanh nghiệp không cho người lao động huấn luyện an toàn hóa chất. Mà vẫn cho người lao động tiếp súc và làm việc với các loại hóa chất đó. Mô hình chung những doanh nghiệp đó đang làm việc phạm pháp.

Do đó để giảm tránh những rủi ro về sức khỏe. Cũng như đảm bảo an toàn cho người lao động làm việc trực tiếp với các loại hóa chất. Các doanh nghiệp nói chung và từng cá nhân người lao động nói riêng. Cần tham gia khóa học huấn luyện an toàn hóa chất để cập nhật kiến thức an toàn hóa chất cho người lao động và người quản lý trực tiếp hóa chất.

huấn luyện an toàn hóa chất

Huấn luyện an toàn hóa chất

Vậy nên, những người trực tiếp sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển hóa chất nguy hiểm, độc hại theo phân loại của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất cần phải được huấn luyện an toàn hóa chất.

Đảm bảo môi trường làm việc an toàn: Tham gia khóa huấn luyện người lao động sẽ biết cách làm việc an toàn với hóa chất, biết cách phòng chống, cũng như nhận diện các mỗi nguy hiểm, kịp thời đưa ra cảnh báo trong quá trình làm việc.

Giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Việc thực hiện huấn luyện an toàn hóa chất là giúp doanh nghiệp giảm thiếu chi phí do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đồng thời, giúp người lao động yên tâm làm việc và cống hiến cho công ty.

Nâng tầm doanh nghiệp: Với doanh nghiệp không huấn luyện an toàn thì chắc chắn không tạo được lòng tin với khách hàng và người lao động, từ đó doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc phát triển kinh doanh. Vì thế huấn luyện an toàn nói chung và an toàn hóa chất nói riêng đóng vai trò rất quan trọng.

2)Nghị định về huấn luyện an toàn hóa chất:

 • Nghị định 44/2016/NĐ – CP quy định chi tiết một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
 • Nghị định số 38/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

3)Đối tượng tham gia và thời gian khóa học huấn luyện an toàn hóa chất

Đối tượng tham gia huấn luyện an toàn hóa chất theo quy định tại điều 32 Nghị định 113/2017/NĐ-CP bao gồm:

– Nhóm 1

 • Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;
 • Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn hóa chất.

– Nhóm 2

 • Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở;
 • Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc.

– Nhóm 3

 • Người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến hóa chất.
 • Nội dung huấn luyện an toàn hóa chất.

4)Thời lượng khóa học huấn luyện an toàn hóa chất. Thông thường là 3 ngày (tương đương với 24 tiếng):

Khóa học huấn luyện lần đầu tiên:

 • Thời gian 2 ngày với cấp quản lý hóa chất tính cả thời gian học lý thuyết, thực hành và kiểm tra. Thời gian 3 ngày với người lao động mới được tuyển dụng tính cả lý thuyết, thực hành và kiểm tra.

Khóa học huấn luyện định kỳ:

 • Theo Nghị định 44/2016/NĐ – CP, ít nhất 02 năm một lần, kể từ ngày thẻ an toàn có hiệu lực, người được huấn luyện phải tham dự khóa huấn luyện để ôn lại kiến thức đã được huấn luyện và cập nhật mới kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động. Thời gian huấn luyện ít nhất bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

Huấn luyện an toàn hóa chất:

 • Với những lao động kiểm tra sát hạch không đạt yêu cầu, hoặc đã nghỉ làm việc từ 6 tháng trở lên, hoặc những lao động, quản lý có sự điều chuyển về vị trí làm việc, phương án cơ sở sản xuất, chủng loại hóa chất thì sẽ cần tham gia khóa học huấn luyện lại này. Thời gian huấn luyện lại bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.
 • Những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hóa chất, hay có liên quan về hóa chất… nếu người lao động không được huấn luyện sẽ vi phạm và bị xử phạt theo quy định.

5)Nội dung khóa học huấn luyện an toàn hóa chất

 • Khóa học huấn luyện an toàn hóa chất được cấu trúc khoảng 50% lý thuyết và 50% các bài tập nhóm và tài liệu tham khảo. Tùy nơi làm việc và yêu cầu cụ thể của học viên phù hợp sẽ được sử dụng. Sau khóa học, 100% các học viên sẽ nắm được các tiêu chuẩn an toàn hóa chất cũng như biện pháp xử lý, sử dụng hóa chất trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, học an toàn hóa chất còn để nắm rõ những quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng và bảo quản hóa chất trong doanh nghiệp.
 • Tùy vào chủng loại, tính chất, mức độ nguy hiểm của hóa chất tại cơ sở hoạt động hóa chất và vị trí làm việc của từng đối tượng học viên tham gia huấn luyện, sẽ có nội dung học khác nhau, cụ thể:

6)Huấn luyện an toàn hóa chất với cấp lãnh đạo, người quản lý trực tiếp hóa chất

 • Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất, yêu cầu về cơ sở vật chất, chuyên môn, từ cách thức khai báo cho tới phê duyệt, ứng phó sự cố hóa chất.
 • Các vấn đề, trường hợp nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động, sử dụng hóa chất.
 • Phương pháp kỹ thuật, quản lý đảm bảo an toàn khi làm việc, tiếp xúc với những loại hóa chất độc hại, nguy hiểm.
 • Cách ứng phó khi gặp tai nạn, sự cố hóa chất.
 • Biện pháp phòng ngừa, loại trừ, khắc phục các sự cố hóa chất như rò rỉ, tràn đổ tránh gây lây lan ô nhiễm môi trường.

7)Huấn luyện an toàn hóa chất với người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, cất giữ, bảo quản, sử dụng hóa chất.

 • Các yếu tố gây nguy hiểm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản và sử dụng hóa chất.
 • Biện pháp phòng ngừa, loại trừ, khắc phục các sự cố hóa chất như rò rỉ, tràn đổ tránh gây lây lan ô nhiễm môi trường.
 • Các loại hóa chất nguy hiểm thuộc phạm vi quản lý và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố; Quy trình sử dụng an toàn hóa chất và quy trình vận hành, xử lý sự cố máy móc, thiết bị.
 • Cách thức kiểm tra, sử dụng, bảo quản các trang thiết bị, dụng cụ làm việc với hóa chất.
 • Quy trình ứng cứu khẩn cấp và cứu hộ, thoát nạn.
 • Phương pháp sơ cứu y tế, cấp cứu người bị nạn khi làm việc với hóa chất.

Việc cho các cấp quản lý và người lao động liên quan đến hóa chất tham gia khóa học huấn luyện an toàn hóa chất sẽ đảm bảo tiến độ thực hiện công việc sản xuất, kinh doanh, hạn chế tối đa những trường hợp rủi ro về người và trang thiết bị, vật tư trong quá trình sử dụng và bảo quản hóa chất. Trên hết đó là đảm bảo an toàn cho người lao động, trong những trường hợp sơ suất vẫn có thể ứng phó kịp thời, đúng cách.

Nội dung huấn luyện an toàn hóa chất

– Đối với Nhóm 1

Những người lao động thuộc nhóm 1 sẽ được huấn luyện an toàn hóa chất những nội dung sau:

 • Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất;
 • Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất;
 • Phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố.

Nội dung huấn luyện an toàn hóa chất

– Đối với Nhóm 2

Chương trình huấn luyện an toàn hóa chất cho nhóm 2 bao gồm:

 • Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất;
 • Các đặc tính nguy hiểm của hóa chất, phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất; phân loại, ghi nhãn hóa chất
 • Quy trình quản lý an toàn hóa chất, kỹ thuật đảm bảo an toàn khi làm việc, tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm;
 • Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất;
 • Giải pháp ngăn ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố; giải pháp ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm lan rộng ra môi trường; phương án khắc phục môi trường sau sự cố hóa chất.

 

Nội dung huấn luyện an toàn hóa chất:

– Đối với Nhóm 3

Người lao động nhóm 3 sẽ được huấn luyện an toàn hóa chất những nội dung sau:

 • Các hóa chất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất: Tên hóa chất, tính chất nguy hiểm, phân loại và ghi nhãn hóa chất, phiếu an toàn hóa chất;
 • Các nguy cơ gây mất an toàn hóa chất trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng các loại hóa chất;
 • Quy trình sản xuất, bảo quản, sử dụng hóa chất phù hợp với vị trí làm việc; quy định về an toàn hóa chất;
 • Các quy trình ứng phó sự cố hóa chất: Sử dụng các phương tiện cứu hộ xử lý sự cố cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất; sơ cứu người bị nạn trong sự cố hóa chất.

huấn luyện an toàn hóa chất

Huấn luyện an toàn hóa chất

Quy định về thời gian huấn luyện an toàn hóa chất

 • Đối với Nhóm 1: Tối thiểu 8 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.
 • Đối với Nhóm 2: Tối thiểu 12 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.
 • Đối với Nhóm 3: Tối thiểu 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

Đối tượng cần thiết phải tham gia khóa học huấn luyện an toàn hóa chất bao gồm: người lao động tiếp xúc trực tiếp với hóa chất trong quá trình làm việc, sản xuất như người trực tiếp sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, cất giữ, bảo quản, sử dụng hóa chất.

Vì vậy để đảm bảo an toàn cho mình, gia đình, xã hội, cho cơ quan hay liên hệ chúng tôi – Công Ty TNHH Huấn Luyện An Toàn Và Kiểm Định Sài Gon với đội ngũ chuyên môn cao và chi phí hợp lý sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi:

  • Địa chỉ: 47 đường số 24, Phường Cát Lái, Tp.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • Văn Phòng Bình Dương: Tầng 7 chung cư Opal Boulevard – số 10 Kha Vạn Cân, P. An Bình, Dĩ An , Bình Dương
  • Văn Phòng Bình Thuận: 417 Trần Hưng Đạo – Phan Thiết – Bình Thuận
  • Hotline: 0944700300 – 0328.7777.16
  • Email: Antoanvn.com.vn@gmail.com
  • Zalo: 0944.700.300

 

>>>Tìm hiểu khóa học ngành điện lạnh tại TP HCM.

>>>Dịch vụ sửa chữa, vệ sinh máy lạnh tại TP HCM.

>>>Mua máy lạnh giá rẻ tại TP HCM

>>>Huấn luyện an toàn lao động tại TP HCM

 

 

 

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0938277771
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon