Huấn Luyện An Toàn Lao Động

Công ty huấn luyện an toàn lao động và kiểm định sài gòn

Huấn luyện an toàn lao động là yếu tố không thể thiếu đối với việc xây dựng môi trường làm việc an toàn và lành mạnh. Thông qua chương trình đào tạo, doanh nghiệp có thể trang bị cho người lao động những kiến thức, kỹ năng cần thiết để nhận diện và phòng ngừa các nguy cơ tai nạn, từ đó bảo vệ an toàn cho chính bản thân họ.

I.Quy định về Huấn Luyện ATVSLD

1.Nội dung huấn luyện an toàn bao gồm các nội dung sau :

 • Các quy định pháp luật về ATVSLĐ.
 • Các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 • Sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ lao động an toàn.
 • Cấp cứu, sơ cấp cứu và di chuyển người bị nạn .

2.Đối tượng huấn luyện an toàn :

 • Người lao động mới tuyển dụng.
 • Người lao động chuyển công việc, thay đổi nội dung công việc.
 • Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.
 • Toàn thể người lao động trong doanh nghiệp.
 • Người làm công tác quản lý, giám sát an toàn lao động.

II.Lợi ích của Huấn Luyện

1.Lợi ích cho việc tổ chức huấn luyện ATVSLĐ :

 • Giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
 • Tăng năng suất lao động.
 • Giảm chi phí.
 • Xây dựng văn hóa an toàn.
 • Tăng uy tín doanh nghiệp.

III.Kết luận:

Việc huấn luyện an toàn lao động góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa và giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

 

Thông Tin Liên Hệ và Đăng Ký:

Công Ty TNHH Huấn Luyện An Toàn Và Kiểm Định Sài Gòn

Hotline: 0938.27777.1

Email: antoanvn.com.vn@gmail.com

Website: antoanvn.com.vn

 

Leave Comments

09382.7777.1
09382.7777.1