Huấn Luyện An Toàn Nhóm 3

Huấn luyện an toàn nhóm 3
An toàn lao động luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu trong mọi doanh nghiệp. Huấn luyện an toàn nhóm 3 đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho người lao động, nâng cao hiệu quả công việc và góp phần phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Huấn luyện An toàn Lao động Nhóm 3: Người làm công việc nặng có yêu cầu nghiêm ngặt

Huấn luyện an toàn nhóm 3 là gì?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, huấn luyện an toàn nhóm 3 được áp dụng cho người lao động làm việc trong các ngành, nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và ngộ độc nghề nghiệp. Danh mục các ngành, nghề này được ban hành kèm theo Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Nội dung huấn luyện

 • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.
 • Kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động: Các yếu tố nguy hiểm, biện pháp phòng tránh.
 • Các quy định về an toàn lao động cụ thể cho từng ngành, nghề.
 • Kỹ năng sử dụng đồ bảo hộ lao động, dụng cụ lao động an toàn.
 • Kỹ năng xử lý tình huống nguy hiểm, sơ cấp cứu trong lao động.

Đối tượng tham gia huấn luyện 

 • Người lao động mới tuyển dụng.
 • Người lao động chuyển đổi sang làm công việc mới có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và ngộ độc nghề nghiệp.
 • Người lao động sau thời gian nghỉ làm việc từ 6 tháng trở lên.
 • Người lao động khi có sự thay đổi về quy trình công nghệ, điều kiện lao động dẫn đến nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và ngộ độc nghề nghiệp.

Lợi ích của huấn luyện an toàn nhóm 

 • Nâng cao nhận thức của người lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
 • Giúp người lao động nắm vững kiến thức, kỹ năng cần thiết để phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và ngộ độc nghề nghiệp.
 • Góp phần đảm bảo an toàn cho người lao động, nâng cao hiệu quả công việc và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Quy trình thực hiện huấn luyện an toàn nhóm 3

 • Doanh nghiệp xây dựng chương trình huấn luyện an toàn nhóm 3 phù hợp với đặc thù ngành nghề, nguy cơ của từng công việc.
 • Lựa chọn cơ sở đào tạo uy tín, có đội ngũ giảng viên chuyên môn cao để thực hiện huấn luyện.
 • Tổ chức huấn luyện theo chương trình đã được phê duyệt.
 • Kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện và cấp chứng chỉ cho người lao động đạt yêu cầu.

Nâng cao hiệu quả huấn luyện an toàn nhóm 3

 • Cung cấp đầy đủ trang thiết bị, tài liệu huấn luyện cho người lao động.
 • Tạo môi trường làm việc an toàn, vệ sinh.
 • Thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập về an toàn lao động.
 • Khen thưởng, động viên người lao động thực hiện tốt công tác an toàn lao động.

Kết luận !!

Huấn luyện an toàn nhóm 3 là một phần quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn lao động cho người lao động. Doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ, đúng quy trình huấn luyện an toàn nhóm 3 để góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.

Thông Tin Liên Hệ và Đăng Ký:

Công Ty TNHH Huấn Luyện An Toàn Và Kiểm Định Sài Gòn

Hotline: 0938.27777.1

Email: antoanvn.com.vn@gmail.com

Website: antoanvn.com.vn

Leave Comments

09382.7777.1
09382.7777.1