Huấn Luyện An Toàn Nhóm 4 – ATVSLD

Huấn luyện an toàn nhóm 4

Giới Thiệu về Huấn Luyện An Toàn Nhóm 4 – ATVSLD

Huấn luyện an toàn nhóm 4 – ATVSLD (Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động) là một chương trình đào tạo bắt buộc đối với những người lao động làm việc trong các môi trường nguy hiểm, có các rủi ro về an toàn và sức khỏe. Chương trình này nhằm mục đích trang bị cho người lao động những kiến thức, kỹ năng cần thiết để nhận biết và phòng tránh các nguy cơ, rủi ro có thể xảy ra trong quá trình làm việc.

Mục Tiêu của Huấn Luyện An Toàn Nhóm 4 – ATVSLD

Mục tiêu chính của chương trình huấn luyện là:

 1. Trang bị cho người lao động những kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động.
 2. Giúp người lao động có thể nhận biết và phòng tránh các nguy cơ, rủi ro trong quá trình làm việc.
 3. Nâng cao ý thức và trách nhiệm của người lao động trong việc tuân thủ các quy định về an toàn, vệ sinh lao động.
 4. Giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
 5. Góp phần giảm thiểu các tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Nội Dung Chính của Chương Trình Huấn Luyện An Toàn Nhóm 4 – ATVSLD

Chương trình bao gồm các nội dung chính sau:

 1. Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động.
 2. Nhận biết và phòng tránh các nguy cơ, rủi ro trong quá trình làm việc.
 3. Sử dụng và bảo quản các thiết bị, dụng cụ bảo hộ lao động.
 4. Các biện pháp sơ cứu, cấp cứu khi xảy ra tai nạn lao động.
 5. Quyền và trách nhiệm của người lao động trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

Đối Tượng Tham Gia Chương Trình Huấn Luyện An Toàn Nhóm 4 – ATVSLD

Chương trình được áp dụng đối với những đối tượng sau:

 1. Người lao động làm việc trong các ngành, nghề, công việc có yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động.
 2. Người quản lý, giám sát trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 3. Người được giao nhiệm vụ về an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp.

Thời Gian Huấn Luyện:

 • Chương trình có thời lượng từ 8 đến 16 giờ.
 • Thời gian cụ thể có thể thay đổi tùy theo từng doanh nghiệp, tính chất công việc và yêu cầu của cơ quan quản lý.

Chi Phí Huấn Luyện:

 • Chi phí phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:
  • Số lượng người tham gia
  • Địa điểm tổ chức (tại doanh nghiệp hoặc địa điểm khác)
  • Chất lượng, trình độ của giảng viên
  • Thời lượng của khóa học
  • Chi phí in ấn tài liệu, cấp chứng chỉ
 • Thông thường, chi phí cho một khóa huấn luyện an toàn nhóm 4 – ATVSLD kéo dài 8-16 giờ dao động trong khoảng 300,000 đến 800,000 VND/người.

Kết Luận

Là một chương trình đào tạo rất quan trọng để đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe của người lao động và tuân thủ các quy định pháp luật. Việc tham gia chương trình này không chỉ là trách nhiệm của người lao động mà còn là trách nhiệm của doanh nghiệp, góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của tất cả mọi người trong việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động.

Thông tin liên hệ và đăng ký

Công Ty TNHH Huấn Luyện An Toàn Và Kiểm Định Sài Gòn

Hotline: 0938.27777.1

Email: antoanvn.com.vn@gmail.com

Website: antoanvn.com.vn

Leave Comments

09382.7777.1
09382.7777.1