Huấn luyện an toàn về hóa chất :Theo nghị định 113 và 44

Thế nào là huấn luyện hóa chất.

Huấn luyện hóa chất là quá trình đào tạo, trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho người lao động về an toàn, sử dụng và xử lý các chất hóa học trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Mục tiêu chính của huấn luyện hóa chất là:

 1. Trang bị kiến thức cơ bản về các loại hóa chất, tính chất, đặc điểm nguy hiểm của chúng.
 2. Hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi xảy ra sự cố hóa chất như tràn đổ, rò rỉ, cháy nổ.
 3. Đào tạo kỹ năng sử dụng, bảo quản, vận chuyển, xử lý an toàn các loại hóa chất.
 4. Trang bị kiến thức về các quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy trình liên quan đến an toàn hóa chất.
 5. Tạo ra ý thức và trách nhiệm của người lao động về công tác an toàn hóa chất.

Nghị định 113/2017/NĐ-CP về quản lý hóa chất và Nghị định 44/2016/NĐ-CP về quản lý, sử dụng một số loại hóa chất .

 1. Nghị định 113/2017/NĐ-CP:
 • Trang bị kiến thức về phân loại, ghi nhãn, bao gói, vận chuyển, lưu giữ hóa chất.
 • Hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố, rò rỉ, tràn đổ hóa chất.
 • Đào tạo về quản lý, báo cáo, kiểm soát hóa chất theo quy định.
 1. Nghị định 44/2016/NĐ-CP:
 • Trang bị kiến thức về danh mục, đặc tính, tác hại của một số loại hóa chất độc hại, nguy hiểm.
 • Hướng dẫn các biện pháp an toàn, bảo hộ lao động khi sử dụng các loại hóa chất này.
 • Đào tạo về quy trình, thủ tục quản lý, sử dụng, mua bán, vận chuyển, lưu giữ các loại hóa chất độc hại.

Đối tương được huấn luyện hóa chất

Nghị định 113/2017/NĐ-CP:

 • Đối tượng bao gồm người quản lý, điều hành, người trực tiếp làm việc với hóa chất, người mới tuyển dụng hoặc chuyển đổi công việc, người được giao nhiệm vụ quản lý, kiểm soát hóa chất.
 • Nội dung huấn luyện tập trung vào phân loại, ghi nhãn, bao gói, vận chuyển, lưu giữ hóa chất; phòng ngừa, ứng phó sự cố; quản lý, báo cáo, kiểm soát hóa chất.

Nghị định 44/2016/NĐ-CP:

 • Đối tượng bao gồm người trực tiếp thao tác, sử dụng hóa chất trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
 • Nội dung huấn luyện tập trung vào an toàn lao động, sử dụng trang thiết bị bảo hộ, phương thức ứng phó khi xảy ra sự cố, rò rỉ hóa chất.

Nội dung huấn luyện huấn luyện 

 1. Theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP:
 • Phân loại, ghi nhãn, bao gói hóa chất.
 • Vận chuyển, lưu giữ hóa chất an toàn.
 • Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.
 • Quản lý, báo cáo, kiểm soát hóa chất.
 • Trách nhiệm, nghĩa vụ của các đối tượng liên quan.
 1. Theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP:
 • An toàn lao động khi tiếp xúc, sử dụng hóa chất.
 • Sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động phù hợp.
 • Phương thức ứng phó khi xảy ra sự cố, rò rỉ hóa chất.
 • Vệ sinh cá nhân, quản lý chất thải hóa chất.

Thời gian huấn luyện

 1. Theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP:
 • Lần đầu: Tối thiểu 16 giờ
 • Định kỳ: Tối thiểu 8 giờ/năm
 1. Theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP:
 • Lần đầu: Tối thiểu 12 giờ
 • Định kỳ: Tối thiểu 4 giờ/năm

Một số lưu ý về thời gian huấn luyện:

 • Thời gian huấn luyện lần đầu phải được thực hiện trước khi người lao động được bố trí, sử dụng hóa chất.
 • Huấn luyện định kỳ phải được thực hiện hàng năm.
 • Đối với những người làm việc với nhiều loại hóa chất, có thể cần tăng thời gian huấn luyện.
 • Nội dung huấn luyện cần được cập nhật, bổ sung kịp thời khi có những thay đổi về quy định, loại hóa chất, công nghệ mới.

Kết luận

Hy vọng rằng những ghi chú này sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình thực hiện huấn luyện an toàn hóa chất theo quy định của pháp luật. Đối với thông tin chi tiết và tư vấn chính xác hơn, bạn có thể liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí. Nếu có thắc mắc và có nhu cầu huấn luyện An toàn hóa chất thì liên hệ với chúng tôi.

Thông tin liên hệ và đăng ký

Công Ty TNHH Huấn Luyện An Toàn Và Kiểm Định Sài Gòn

Hotline: 0938.27777.1

Email: antoanvn.com.vn@gmail.com

Website: antoanvn.com.vn

Leave Comments

09382.7777.1
09382.7777.1