Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Uy Tín – Chất Lượng nhất Tp.HCM

CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN AN TOÀN & KIỂM ĐỊNH SÀI GÒN được Cục An toàn – Bộ LĐTBXH chỉ định thực hiện đào tạo cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH và Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định140/2018/NĐ-CP sửa đổi.

1. Đối tượng nào cần đào tạo huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động (sau đây gọi tắt là cơ sở). Đối tượng huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 139, Điều 150 Bộ luật lao động được cụ thể thành các nhóm sau:

Nhóm 1: Người làm công tác quản lý (trừ trường hợp kiêm nhiệm theo quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này) bao gồm:

a) Giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp, người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp,  người phụ trách công tác hành chính – nhân sự, quản đốc phân xưởng hoặc tương đương.

b) Chủ nhiệm – phó chủ nhiệm hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh cá thể, chủ hộ gia đình có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

c) Thủ trưởng và cấp phó: các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Trạng bị đầy đủ đò bảo hộ khi làm việc

Nhóm 2:

a) Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở.

b) Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo danh mục ban hành kèm theo 06/2020/TT-BLĐTBXH

Nhóm 4: Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động)

2. Nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

  • Nhóm 1 được huấn luyện kiến thức chung chủ yếu sau đây:

a) Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

b) Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở.

c) Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

  • Nhóm 2 được huấn luyện kiến thức chung bao gồm:

a) Kiến thức chung như nhóm 1.

b) Nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở.

c) Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn.

  • Nhóm 3 được huấn luyện kiến thức chung và chuyên ngành gồm:

a) Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

b) Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

c) Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

d) Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

đ) Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động.

  • Nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4 gồm 2 phần sau:

a) Phần 1: Huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động (huấn luyện tập trung).

b) Phần 2: Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

3. Thời gian và tài liệu huấn luyện

Thời gian huấn luyện tối thiểu với từng nhóm được quy định như sau:

a) Nhóm 1 và nhóm 4: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

b) Nhóm 2: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra.

c) Nhóm 3: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 30 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

4. Cấp chứng nhận và chứng chỉ huấn luyện huấn luyện an toàn vệ sinh lao động:

Đối tượng được cấp Chứng nhận, Chứng chỉ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

a) Nhóm 1: Sau khi tham dự khoá huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, được kiểm tra nếu đạt yêu cầu thì được cấp Chứng nhận huấn luyện.

b) Nhóm 2, 3: Sau khi tham dự khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, được kiểm tra nếu đạt yêu cầu thì được cấp Chứng chỉ huấn luyện.

c) Nhóm 4: Kết quả huấn luyện an toàn vệ sinh lao động được ghi vào sổ theo dõi công tác huấn luyện tại cơ sở.

Thời hạn Chứng nhận, Chứng chỉ huấn luyện; cấp đổi Chứng nhận, Chứng chỉ huấn luyện

a) Thời hạn Chứng nhận, Chứng chỉ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

– Chứng nhận huấn luyện có thời hạn 2 năm;

– Chứng chỉ huấn luyện có thời hạn 5 năm.

Trạng bị bảo hộ khi làm việc

b) Cấp đổi Chứng nhận, Chứng chỉ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

– Cơ sở lập danh sách những người có Chứng nhận huấn luyện trước khi hết hạn trong vòng 60 ngày, kèm theo bản phô tô Chứng nhận huấn luyện đã cấp gửi Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện cấp (Chứng nhận hoặc Chứng chỉ huấn luyện) để được huấn luyện định kỳ. Nếu kết quả huấn luyện đạt yêu cầu sẽ được cấp đổi Chứng nhận huấn luyện mới;

– Cơ sở lập danh sách những người có Chứng chỉ huấn luyện trước khi hết hạn trong vòng 60 ngày, kèm theo bản phô tô Chứng chỉ huấn luyện đã cấp gửi Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện Cấp chứng chỉ để được cấp đổi Chứng chỉ huấn luyện mới;

– Không cấp đổi đối với các trường hợp Chứng nhận, Chứng chỉ huấn luyện hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 5 Điều này;

c) Chứng nhận, Chứng chỉ huấn luyện do Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện in và cấp theo mẫu quy định tại Thông tư này (mẫu 1, 2 phụ lục II).

Để nhận được bảng báo giá chi tiết và chính xác quý khách hàng vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN AN TOÀN & KIỂM ĐỊNH SÀI GÒN

Hotline: 0796.777.728

Điện thoại: 0944.700.300 – 0905.211.689

Địa chỉ: 47 đường số 24 phường Cát Lái, Tp Thủ Đức

Văn phòng: Tầng 7 Chung cư Opal Boulevard – số 10 Kha Vạn Cân, p. An Bình, Dĩ An , Bình Dương.

Đánh giá bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on pinterest
Pinterest

có thể bạn thích

an toan lao động

HUẤN LUYỆN AN TOÀN

Contents1 Tại sao phải huấn luyện an toàn.1.1 Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động là yêu cầu bắt buộc các doanh nghiệp phải thực hiện theo

an toan lao động nhóm 1

HUẤN LUYỆN AN TOÀN NHÓM 1

Contents1 Bảng giá huấn luyện an toàn nhóm 1. Liên hệ với chúng tôi để được giá tốt nhất Antoanvn.com.vn 0796.7777.281.1 BÁO GIÁ HUẤN LUYỆN AN TOÀN NHÓM 11.1.1 Chi phí

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Uy Tín – Chất Lượng nhất Tp.HCM
hỗ trợ

tin tức

0796 777 728
0944.700.300