Kiểm định là gì ?

I. Kiểm định là gì?

Kiểm định là quá trình đánh giá, xác nhận thiết bị, máy móc, dụng cụ có đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật an toàn, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả như thiết kế.

II. Đặc điểm của kiểm định là:

 • Kiểm định được thực hiện định kỳ hoặc đột xuất.
 • Kiểm định được thực hiện bởi các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực chuyên môn.
 • Kết quả kiểm định phải được lập thành văn bản, có chữ ký của người thực hiện.
 • Thiết bị, máy móc phải được贴 nhãn kiểm định sau khi đạt yêu cầu.

III. Kiểm định là do cơ quan nào tiến hành?

 • Kiểm định do các tổ chức đáp ứng yêu cầu về năng lực chuyên môn được Bộ, ngành chức năng cấp giấy phép hoặc chứng nhận.
 • Các tổ chức này có thể là đơn vị kiểm định độc lập hoặc do doanh nghiệp tự tổ chức.

IV. Những thiết bị, máy móc nào cần kiểm định:

Kiểm định hệ thống lạnh(ảnh mô tả)

 • Các thiết bị, máy móc có liên quan đến an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường.
 • Ví dụ: máy nâng, thiết bị áp lực, thiết bị điện, thang máy, hệ thống phòng cháy…

V. Phân biệt hiệu chuẩn, kiểm định và hiệu chỉnh

5.1. Hiệu chuẩn và kiểm định:

 • Hiệu chuẩn: Xác định và hiệu chỉnh sai số của thiết bị đo lường, đảm bảo độ chính xác.
 • Kiểm định: Đánh giá, xác nhận thiết bị, máy móc đáp ứng yêu cầu kỹ thuật an toàn.

5.2. Phân biệt hiệu chuẩn và hiệu chỉnh:

 • Hiệu chuẩn: Xác định và hiệu chỉnh sai số của thiết bị đo lường.
 • Hiệu chỉnh: Điều chỉnh thiết bị, máy móc để đưa về đúng thông số kỹ thuật.

VI.Kết luận

kiểm định là quá trình rất quan trọng để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho các thiết bị, máy móc quan trọng. Cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan để thực hiện tốt công tác kiểm định.

Thông tin liên hệ và đăng ký

Công Ty TNHH Huấn Luyện An Toàn Và Kiểm Định Sài Gòn

Hotline: 0938.27777.1

Email: antoanvn.com.vn@gmail.com

Website: antoanvn.com.vn

Leave Comments

09382.7777.1
09382.7777.1