Quy Định Pháp Luật Về An Toàn Lao Động Tại Việt Nam

Quy Định Pháp Luật Về An Toàn Lao Động Tại Việt Nam

An toàn lao động là một trong những yếu tố quan trọng để đảm bảo sức khỏe tính mạng. Cũng như hiệu quả và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Tại Việt Nam, pháp luật về an toàn lao động được quy định rõ ràng và chặt chẽ nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động và yêu cầu doanh nghiệp tuân thủ. Dưới đây là tổng quan về các quy định pháp luật an toàn lao động tại Việt Nam.

Promoting Health and Well-Being - Vale

1. Luật An Toàn, Vệ Sinh Lao Động

a. Khái Quát Luật

 • Luật An Toàn, Vệ Sinh Lao Động 2015: Đây là bộ luật chính thức quy định về an toàn, vệ sinh lao động tại Việt Nam. Luật này được Quốc hội thông qua vào ngày 25/06/2015 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.

b. Mục Tiêu Của Luật

 • Bảo vệ người lao động: Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người lao động.
 • Trách nhiệm của người sử dụng lao động: Quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động.
 • Cải thiện điều kiện làm việc: Hướng tới việc cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao chất lượng môi trường lao động.

2. Quy Định Về Trách Nhiệm Của Người Sử Dụng Lao Động

a. Đảm Bảo An Toàn Lao Động

 • Trang bị bảo hộ lao động: Cung cấp đầy đủ trang thiết bị bảo hộ cho người lao động.
 • Đào tạo an toàn lao động: Tổ chức các khóa đào tạo an toàn lao động cho người lao động trước khi bắt đầu công việc và định kỳ.

b. Kiểm Tra Và Bảo Trì Thiết Bị

 • Kiểm tra định kỳ: Thực hiện kiểm tra định kỳ các thiết bị, máy móc và môi trường làm việc để đảm bảo an toàn.
 • Bảo trì thiết bị: Thực hiện bảo trì và sửa chữa thiết bị, máy móc để đảm bảo chúng hoạt động tốt và an toàn.

3. Quy Định Về Quyền Lợi Và Nghĩa Vụ Của Người Lao Động

a. Quyền Lợi

 • Quyền được bảo vệ: Người lao động có quyền được bảo vệ sức khỏe và an toàn trong quá trình làm việc.
 • Quyền từ chối công việc không an toàn: Người lao động có quyền từ chối thực hiện công việc nếu cảm thấy không đảm bảo an toàn.

b. Nghĩa Vụ

 • Tuân thủ quy định an toàn: Người lao động phải tuân thủ các quy định, nội quy an toàn lao động của doanh nghiệp.
 • Báo cáo nguy cơ: Người lao động phải báo cáo ngay cho người quản lý hoặc người sử dụng lao động khi phát hiện các nguy cơ mất an toàn lao động.

4. Quy Định Về Đánh Giá Rủi Ro Và Kiểm Định An Toàn

a. Đánh Giá Rủi Ro

 • Đánh giá định kỳ: Doanh nghiệp phải thực hiện đánh giá rủi ro định kỳ để phát hiện và khắc phục kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn.
 • Báo cáo đánh giá: Kết quả đánh giá rủi ro phải được lập thành báo cáo và lưu trữ.

b. Kiểm Định An Toàn

 • Kiểm định thiết bị: Các thiết bị, máy móc có nguy cơ cao phải được kiểm định định kỳ bởi các cơ quan có thẩm quyền.
 • Chứng nhận kiểm định: Các thiết bị đạt tiêu chuẩn phải được cấp chứng nhận kiểm định an toàn.

5. Quy Định Về Xử Lý Tai Nạn Lao Động

a. Xử Lý Khi Xảy Ra Tai Nạn

 • Cấp cứu và sơ cứu: Cung cấp cấp cứu và sơ cứu kịp thời cho người lao động bị tai nạn.
 • Điều tra tai nạn: Thực hiện điều tra, lập biên bản và báo cáo về nguyên nhân và hậu quả của tai nạn lao động.

b. Trách Nhiệm Bồi Thường

 • Bồi thường thiệt hại: Doanh nghiệp có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần cho người lao động bị tai nạn.
 • Hỗ trợ phục hồi chức năng: Cung cấp hỗ trợ phục hồi chức năng và tái hòa nhập lao động cho người lao động bị tai nạn.

6. Quy Định Về Thanh Tra Và Kiểm Tra An Toàn Lao Động

a. Thanh Tra Lao Động

 • Thanh tra định kỳ: Cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động thực hiện thanh tra định kỳ tại các doanh nghiệp.
 • Thanh tra đột xuất: Thực hiện thanh tra đột xuất khi có khiếu nại, tố cáo hoặc khi xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng.

b. Kiểm Tra Nội Bộ

 • Kiểm tra nội bộ: Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm tra nội bộ định kỳ để đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động.
 • Báo cáo kiểm tra: Kết quả kiểm tra nội bộ phải được lập thành báo cáo và lưu trữ để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra.

Kết Luận

Pháp luật về an toàn lao động tại Việt Nam được xây dựng nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động. Đảm bảo môi trường làm việc an toàn, lành mạnh. Doanh nghiệp và người lao động cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định này để phòng tránh tai nạn. Bảo vệ sức khỏe và tính mạng, đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Việc tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn lao động không chỉ là trách nhiệm pháp lý. Mà còn là yếu tố quan trọng giúp xây dựng môi trường làm việc an toàn, bền vững và hiệu quả.

Thông Tin Liên Hệ và Đăng Ký:

Công Ty TNHH Huấn Luyện An Toàn Và Kiểm Định Sài Gòn

Địa chỉ: 47 đường số 24, Phường Cát Lái, Tp Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0938.27777.1

Email: antoanvn.com.vn@gmail.com

Website: antoanvn.com.vn

Leave Comments

09382.7777.1
09382.7777.1