Tổng Quan Về Huấn Luyện An Toàn Lao Động Nhóm 1

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động được chia thành 6 nhóm chính. Nội dung bài viết này đi sâu vào Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1 theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP.

Theo nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 về một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động.

Theo luật an toàn lao động, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Theo điều 2 của luật an toàn lao động quy định người sử dụng lao động phải tham gia tập huấn an toàn lao động: Quản lý nắm vững quy trình, biện pháp và các kỹ năng liên quan đến an toàn lao động. Nhằm xử lý kịp thời và giảm thiểu tối đa thương tật, tử vong đối với con người, tài sản của doanh nghiệp trong quá trình lao động.

Lớp Học Huấn Luyện An Toàn Lao Động Nhóm 1

1. Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1 dành cho những đối tượng sau:

– Quản đốc phân xưởng, cấp phó hoặc tương đương giao nhiệm vụ phụ trách công tác An toàn vệ sinh lao động.

– Người đứng đầu đơn vị, chi nhánh trực thuộc cơ sở sản xuất kinh doanh, phòng, ban hoặc cấp phó được giao nhiệm vụ phụ trách công tác An toàn vệ sinh lao động.

– Phục trách bộ phận kinh doanh, sản xuất, kỹ thuật hoặc cấp phó giao nhiệm vụ phụ trách công tác An toàn vệ sinh lao động.

2. Tại Sao Người Làm Quản Lý Cần Phải tham gia Huấn Luyện An Toàn Vệ sinh Lao Động?

Quản lý là người đưa ra các quyết định. Trong những trường hợp khẩn cấp, quyết định đúng đắn sẽ không gây thiệt hại về người và tài sản cho doanh nghiệp.

Nếu không nắm rõ về công tác an toàn lao động, không tham gia tập huấn kỹ về an toàn lao động. Sẽ dẫn đến chuyên môn về công tác lao động không vững vàng. Nếu có tai nạn xảy ra sẽ gây hậu quả vỗ cùng to lớn ( mất uy tín nhà máy, gây chết người, thiệt hại về tài sản,…)

Những thiệt hại thường gặp trong quá trình xảy ra tại nạn lao động nếu không có chế độ quản lý tốt: Người lao động mất việc, chết người, thiệt hại tài sản nhà máy, tổn thất về người, trừ lương,…..

Vì vậy người quản lý (an toàn lao động nhóm 1)  cần nắm vững chuyên môn về công tác an toàn lao động, huấn luyện an toàn lao động, kiểm định an toàn. Để xử lý những tình huống khẩn cấp, xây dựng văn hóa an toàn lao động theo đúng quy định. Huấn luyện và truyền đạt các thông điệp để người lao động thực hiện nghiêm và đúng quy định của doanh nghiệp, đúng quy định về pháp luật an toàn lao động.

Lớp Học Huấn Luyện An Toàn Lao Động Nhóm 1

3. Chương trình huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Nhóm 1.

– Phân định trách nhiệm, giao quyền về công tác an toàn lao động.

– Kiến thức cơ bản về biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động, yếu tố nguy hiểm, có hại.

–  Văn hóa an toàn lao động trong kinh doanh, sản xuất.

– Chính sách, pháp luật về an toàn lao động.

–  Nghiệp vụ công tác an toàn lao động.

–  Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn lao động ở cơ sở.

4. Số giờ huấn luyện an toàn: 16 giờ (2 ngày)

5. Chứng nhận huấn luyện an toàn lao động nhóm 1

Học viên được cấp chứng chỉ an toàn lao động sau khi hoàn thành khóa huấn luyện an toàn lao động cho nhóm 1 (thời hạn 2 năm) và định kỳ ít nhất 2 năm 1 lần.

Khóa học huấn luyện an toàn vệ sinh lao động: Của Công Ty TNHH HUẤN LUYỆN AN TOÀN VÀ KIỂM ĐỊNH SÀI GÒN được trực tiếp đào tạo bởi các giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm thực tế và lý luận. Để thực hiện công tác giám sát, tư vấn, huấn luyện và xây dựng hệ thống an toàn sức khỏe môi trường cho tất cả lĩnh vực nhà máy sản xuất và xây dựng.

CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN AN TOÀN VÀ KIỂM ĐỊNH SÀI GÒN

 

Leave Comments

09382.7777.1
09382.7777.1