Quan trắc môi trường

Quan trắc môi trường: Là hoạt động then chốt, không thể thiếu trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường. Đây là một quá trình đo đạc thường xuyên một hoặc nhiều chi tiêu về tính chất vật lý, hóa học và sinh học của các thành phần môi trường, theo một kế hoạch lập sẵn về thời gian, không gian, phương pháp và quy trình đo lường, để cung cấp các thông tin cơ bản có độ tin cậy, độ chính xác cao và có thể đánh giá được diễn biến chất lượng môi trường.

Với mỗi hoạt động của nhà máy, xưởng sản xuất hoặc các tòa nhà, khu công nghiệp phát thải đều phải lập báo cáo giám sát quan trắc môi trường định kỳ theo cam kết bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Căn cứ để thực hiện việc quan trắc môi trường định kỳ:

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường 2014; Nghị định 40/2019/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường ngày 13/05/2019;

Căn cứ Thông tư 25/2019 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và các quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường ngày 31/12/2019;

Nội dung “Chương trình quản lý và giám sát môi trường” của “Báo cáo đánh giá tác động môi trường” hoặc “Bản kế hoạch bảo vệ môi trường” hoặc “Đề án bảo vệ môi trường” hoặc “Bản đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường” để xác định vị trí, số mẫu và tần suất cần đo đạc quan trắc.

Mục tiêu của việc lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ:

  • Đánh giá hiện trạng môi trường Công ty
  • Công tác thực hiện bảo vệ môi trường của Công ty.
  • Nêu ra các biện pháp bảo vệ môi trường thích hợp, kịp thời cho Công ty thực hiện trong thời gian tới.

Tần suất lập báo cáo quan trắc môi trường:

– Giám sát môi trường xung quanh: tối thiểu 6 tháng/lần.

– Giám sát chất thải: tối thiểu 03 tháng/lần.

Tùy theo cơ quan chức năng của mỗi nơi quy định mà thời gian và tần suất nộp báo cáo giám sát môi trường khác nhau, có thể 2 lần/ năm hoặc 1 lần/ năm.

Thời điểm thực hiện lập báo cáo giám sát môi trường:

Bắt đầu tiến hành xây dựng hoặc đang hoạt động sản xuất, kinh doanh, đã có giấy phép xây dựng, giấy phép kinh doanh.

Quy trình lập báo cáo giám sát môi trường:

– Khảo sát để thu thập số liệu.

– Đánh giá thực trạng diễn biến nguyên nhân gây ô nhiễm.

– Xây dựng các biện pháp tích cực để ngăn chặn mức độ gây hại đến môi trường.

– Mô tả khái quát các công nghệ được sử dụng để xử lý môi trường ô nhiễm.

– Các kết quả đo đạc, lấy mẫu định kỳ.

Kết luận và đề xuất kiến nghị.

CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN AN TOÀN VÀ KIỂM ĐỊNH SÀI GÒN

Đánh giá bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on pinterest
Pinterest

có thể bạn thích

kiểm định chai chứa khí công nghiệp

Kiểm định chai chứa khí công nghiệp

Contents1 QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CHAI CHỨA KHÍ CÔNG NGHIỆP1.1 QTKĐ: 06 – 2016/BLĐTBXH1.2  QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH CHAI CHỨA KHÍ CÔNG NGHIỆP1.3 1. PHẠM VI

Kiểm định bình chịu áp lực

Kiểm định bình chịu áp lực

Contents1 QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN BÌNH CHỊU ÁP LỰC1.1 QTKĐ: 07 – 2016/BLĐTBXH1.2 1. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG1.2.1 1.1. Phạm vi áp dụng1.2.2

Quan trắc môi trường
hỗ trợ

tin tức

0796 777 728
0944.700.300